Ασφάλιση αυτοκινήτου μόνο με 47 € !


Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

 

 

Ακόμα πιο χαμηλές τιμές !

 
Οι τιμές είναι σταθερές  και ΟΧΙ "από"...
Πάντα στις πιο αξιόπιστες εταιρείες της αγοράς
 
Φορολογήσιμοι Ίπποι 3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες
0-6 (έως 928cc) 47 € 93 € 185 €
7-8 (929cc - 1214cc) 49 € 98 € 196 €
9-10 (1215cc - 1500cc) 58 € 116 € 232 €
11-12 (1501cc - 1785cc) 60 € 119 € 238 €
13-14 (1786cc - 2071cc) 70 € 139 € 277 €
15 & άνω (2072cc και άνω) 70 € 140 € 279 €

 

Προαιρετικά στην 6 μηνη ασφάλιση, οδική βοήθεια με 13 € επιπλέον και θραύση κρυστάλλων επίσης με 13 € επιπλέον

 

Καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Ρυμούλκηση
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Ρυμούλκηση 
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Νομική προστασία
 • Επείγουσα αερομεταφορά
 • Προστασία Bonus Malus
 • Λοιπές παροχές / Απαλλαγή πακέτου

 

*Οι τιμές που αναγράφονται παραπάνω αφορούν Ε.Ι.Χ. με έδρα την Αττική με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εμπλακεί σε ατυχήματα τα τελευταία 3 έτη καθώς επίσης ότι δεν οδηγούνται από άτομα κάτω των 23 ετών ή με άδεια οδηγήσεως κάτω του 1 έτους.