Αυξημένες οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία , μειώθηκαν οι δαπάνες για την ασφάλιση του ΙΧ


Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Τα νοικοκυριά αύξησαν μέσα στο 2014 την ιδιωτική τους δαπάνη για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, λόγω της αύξησης της ιδιωτικής συμμετοχής και της μείωσης της δημόσιας δαπάνης στην υγεία.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρία MARC AE. Έγινε σε δείγμα 1025 αντιπροσωπευτικών νοικοκυριών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας το Δεκέμβρη του 2014.


Σε άλλο σημείο της έρευνας για τις δαπάνες στην ασφάλιση και συντήρηση των ΙΧ προκύπτει ότι το 28,9 % μείωσε τις δαπάνες μέσα στο 2014 , το 2,9 αύξησε και το 68,1 διατήρησε τις δαπάνες στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.