Πώς θα εμφανιστούν στη δήλωση οι ασφαλιστικές εισφορές -δείτε την εγκύκλιο


Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015


Οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2015 τις ασφαλιστικές τους εισφορές και κατα συνέπεια να ψαλιδίσουν τα φορολογητέα κέρδη αλλά και τον φόρο εισοδήματος. Φέτος θα αναγνωριστούν οι εισφορές ακόμη και αν αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις ενώ εισφορές που πληρώθηκαν μέσα στο 2015 αλλά αφορούν στο 2014, επίσης μπορούν να εκπέσουν από το φορολογητέο εισόδημα.

Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος που υπογράφει η γενική Γραμματεας δημοσίων εσόδων Κατερίνα Σαββαιδου η οποία εκδόθηκε με αφορμή την υποβολή σχετικών ερωτημάτων. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει οτι "τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων που αφορούν το φορολογικό έτος 2014 και τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους αυτού.

Επειδή τα αναφερόμένα ισχύουν γενικότερα για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή γίνεται δεκτό, ότι "τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορούν την περίοδο 1.1-31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο έτος 2015 και ειδικότερα από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της,μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014".

Ειδικά για τις εισφορές που αφορούν τις χρήσεις των ετών 2012 και μετά και που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση θα εκπίπτουν στο έτος που πραγματικά καταβάλλονται.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να το δείτε εδώ