Ενισχύονται οι μικρομεσσαίες επιχειρήσεις


Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπέγραψε στις 16/01/2014 απόφαση για περαιτέρω χρηματοδότηση ύψους 44.000.000 € για το πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών (ΠΕΠ)”. Το  ποσό αυτό είναι άμεσα διαθέσιμο για πληρωμές των ενταγμένων στα προγράμματα επενδυτών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των Επενδύσεων.

Tα συγκεκριμένα κονδύλια θα ενισχύσουν σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της εθνικής οικονομίας.