Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου ;


Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

H ασφάλιση κατοικίας αποτελεί πολύ σημαντική υπόθεση για τα νοικοκυριά της χώρας, καθώς:
  • Πρώτον, ο μέσος Έλληνας έχει τοποθετήσει σε ακίνητα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής του περιουσίας σε σύγκριση με τον Ευρωπαίο και τον Αμερικανό. Επίσης, η αναλογία ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη, όπως επίσης πολύ μεγάλο είναι και το τμήμα των νοικοκυριών που διαθέτει περισσότερες από μία κατοικίες.
  • Δεύτερον, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή σεισμικότητα, με μεγάλο αριθμό πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και με ανοδικά ποσοστά παραβατικότητας την τελευταία εικοσαετία (παρά την όποια κάμψη παρουσιάζεται την τελευταία διετία), οπότε ορισμένοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ακίνητα (σεισμοί, πυρκαγιές, κλοπές, διαρρήξεις) εμφανίζονται αυξημένοι.
 
Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση επηρεάζει κατά δύο τρόπους τις ασφαλίσεις κατοικιών: Από τη μια πλευρά, αποτρέπει αρκετά νοικοκυριά από το να ασφαλίσουν τα σπίτια τους, εξιτίας των μειωμένων εισοδημάτων τους, αλλά και της πολύ αυξημένης φορολογίας που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στα ακίνητα. Και από την άλλη, η κρίση καθιστά την ασφάλιση κατοικίας περισσότερο αναγκαία, γιατί σε περίπτωση ζημιάς, τα νοικοκυριά -λόγω των μειωμένων εισοδημάτων τους- δεν θα μπορούν να την αποκαταστήσουν ούτε με ίδιους πόρους, αλλά ούτε και με δανειακούς (γενικότερο πρόβλημα χρηματοδότησης στην οικονομία).
 
Σήμερα, το ποσοστό των ακινήτων που είναι ασφαλισμένα είναι σαφώς περιορισμένο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στη σεισμογενή Κεφαλονιά πριν από τον τελευταίο καταστροφικό σεισμό ασφαλισμένο ήταν μόλις το 8% των σπιτιών, και μάλιστα πολύ μικρότερο ήταν το ποσοστό που καλυπτόταν έναντι σεισμού.