Τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας


Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Η οικονομική κρίση έχει δραματικές επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
 
Ακόμα και οι παροχές των δικαιούχων από τα ασφαλιστικά τους ταμεία έχουν μειωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ ακόμα και στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα απαιτείται σε κάποιες περιπτώσεις συμμετοχή των ασθενών.
 
Αυτές τις ανάγκες έρχεται να καλύψει η ιδιωτική ασφάλεια Υγείας που συνδυάζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και την μείωση του κόστους της ιδιωτικής συμμετοχής. 
 
Συγκεκριμένα η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας:
 
Συμπληρώνει τις παροχές του εκάστοτε κρατικού ασφαλιστικού ταμείου.
  • Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας 
  • Προσφέρει άμεση παροχή υπηρεσιών υγείας, χωρίς αναμονή σε ουρές στα κρατικά νοσοκομεία
  • Προσφέρει προγράμματα Υγείας προσαρμοσμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη-ασφαλισμένου
  • Παρέχει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα επιλογής διαγνωστικού ή νοσηλευτικού κέντρου μέσα από λίστα συμβεβλημένων σύγχρονων ιδιωτικών θεραπευτηρίων.
  • Έχει προσιτό κόστος και προσαρμόζεται στις οικονομικές δυνατότητες κάθε υποψήφιου πελάτη.
  • Εξασφαλίζει την κάλυψη απρόβλεπτων και υψηλών δαπανών υγείας και νοσηλείας
  • Προσφέρει στη διάθεση των ασφαλισμένων, όλο το 24ωρο, εξειδικευμένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων
 
Πώς θα κάνετε τη σωστή επιλογή ασφάλισης υγείας;
 
Η εξειδίκευση, η τεχνογνωσία, το μέγεθος και οι υποδομές της στο χώρο της Υγείας πρέπει να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την τελική σας επιλογή.
Επιλέξτε το επίπεδο παροχών που επιθυμείτε, δηλαδή πρόγραμμα νοσοκομειακής κάλυψης, Check up ή διαγνωστικών εξετάσεων σε προνομιακές τιμές.
Ο κατάλληλος συνδυασμό ορίων, παροχών και συμμετοχής στα έξοδα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή σας.