Μειώνονται υπέρ των ασφαλιστικών οι αποζημιώσεις στα δικαστήρια


Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Σημαντική είναι η πτώση που έχει επέλθει στις αποζημιώσεις για θύματα τροχαίων ατυχημάτων, που επιδικάζουν τα δικαστήρια σε βάρος των ασφαλιστικών εταιρειών.

Οι περικοπές που έχει επιφέρει η κρίση στα εισοδήματα φυσικών προσώπων και στα έσοδα επαγγελματιών και νομικών προσώπων, υποχρεώνουν τους δικαστές να αναγνωρίζουν στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων λιγότερες οικονομικές διεκδικήσεις.

Αν και δεν μπορούν να βγουν ακριβή συμπεράσματα, λόγω έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχειών, σχετικά με το πόσο έχουν μειωθεί οι αποζημιώσεις που επιδικάζονται σε βάρος των ασφαλιστικών εταιρειών, κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η μείωση για τις ψυχικές οδύνες, για παράδειγμα, μπορεί να φθάνει σήμερα και το 40%, ποσοστό το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρως υψηλό. Οδηγεί, μάλιστα, σε μεγάλο περιορισμό των συνολικών – ετήσιων αποζημιώσεων τις οποίες καταβάλλουν οι ασφαλιστικές μετά από τις προσφυγές θυμάτων στις αίθουσες των δικαστηρίων. Οι ίδιοι κύκλοι προσθέτουν ότι οι μειωμένες αποζημιώσεις στον κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων αποδίδονται και σε άλλες παραμέτρους, όπως:

– Στη γήρανση του στόλου με τα κυκλοφορούντα οχήματα, οι επισκευές των οποίων κοστίζουν σαφώς λιγότερα έναντι των καινούργιων, ενώ λιγότερο κοστίζει και η αντικατάσταση τους σε περίπτωση κλοπής ή ολικής καταστροφής.

-Στις μειωμένες τιμές ανταλλακτικών στις οποίες έχουν προβεί τα δίκτυα των αντιπροσώπων αυτοκινήτων ώστε να περιορίσουν τη φυγή των πελατών τους προς τα μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

– Στην κυκλοφορία λιγότερων οχημάτων λόγω της κρίσης (περιορισμένες πωλήσεις – καταθέσεις πινακίδων στις εφορίες)

– Στον περιορισμό των συμπληρωματικών καλύψεων τις οποίες συμπεριλαμβάνουν οι κάτοχοι οχημάτων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προκειμένου να περιορίσουν το ύψος του ασφαλίστρου.