Αντιπαλεύει την κρίση η ασφαλιστική αγορά


Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα για το πρώτο εννεάμηνο του 2014.
Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 59 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,4% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2013. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 97,8%) και 49 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 91,9%).
 
Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω 59 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες δηλώσεις του 2013 των ιδίων επιχειρήσεων για το πρώτο εννεάμηνο εκάστου έτους, προκύπτει μείωση 1%.
 
Παραγωγή ασφαλίστρων (εκατ. €) Εννεάμηνο 2014 Μεταβολή
Ασφαλίσεις Ζωής 1.315,28 +11,8%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.505,81 -10,0%
Αστική ευθύνη οχημάτων 718,16 -13,4%
Λοιποί κλάδοι ζημιών 787,65 -6,6%
Σύνολο 2.821,09 -1,0%
 
Θυμίζουμε ότι στο εξάμηνο η συνολική παραγωγή είχε σημειώσει μείωση -2,3%. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο, η παραγωγή ασφαλίστρων εμφανίζει αυξητικές τάσεις, γεγονός που επηρεάζει και το συνολικό αποτέλεσμα του εννεαμήνου. Έτσι λοιπόν μετά τον Ιούλιο (+1,6%) και τον Αύγουστο (+3%) και ο Σεπτέμβριος είχε θετικό πρόσημο, με αύξηση της τάξης του 1%.
Φυσικά στο αποτέλεσμα αυτό καθοριστικό ρόλο παίζει ο Κλάδος Ζωής και δη τα Επενδυτικά προϊόντα με αύξηση +74% στο εννεάμηνο και τα προϊόνταΥγείας με +28%. Στον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων οι απώλειες συνεχίζονται με προεξάρχοντα τον κλάδο Χερσαίων Οχημάτων και Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων, που σημείωσε πτώση -13,4% στο εννεάμηνο.
 
Όπως φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Ωστόσο οι παράγοντες της αγοράς είναι αισιόδοξοι.
 
Όπως αναφέρει το insurance-eea.gr, ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος τηςΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης δήλωσε : «Ο Σεπτέμβριος του 2014 είναι ο 7ος μήνας εντός του εννεαμήνου, που οι Ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν θετικό πρόσημο σε μηνιαία βάση. Μάλιστα, η αυξητική τάση στην παραγωγή παρατηρήθηκε σε όλους τους επιμέρους κλάδους της Ζωής (παραδοσιακά προγράμματα, αποταμιευτικά, επενδυτικά κ.ά.). Η πορεία των Ασφαλίσεων Ζωής αντικατοπτρίζει την ανάγκη των πολιτών να εξασφαλίσουν τα πιο πολύτιμα αγαθά τους (ζωή, υγεία, σύνταξη) μέσω της σιγουριάς που προσφέρει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα και αποτελεί θετικό σημάδι για τη συνολική πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.»
 
Πηγή: insurance-eea.gr