Στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας


Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

 

Επιπλέον κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αναζητούν στην ιδιωτική ασφάλιση δύο στους πέντε Ελληνες, είτε πρόκειται για πλήρες «πακέτο» υπηρεσιών είτε για περιορισμένες παροχές (π.χ. τσεκ απ). Τα τελευταία δύο χρόνια, το ποσοστό των Ελλήνων που επιλέγει ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχει αυξηθεί κατά 60% και συγκεκριμένα από 23,8% που ήταν το 2012 έφτασε το 2014 σε 38,7%. Αλλωστε, τρεις στους πέντε πολίτες δηλώνουν καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι από τον ΕΟΠΥΥ, στάση που μπορεί να αποδοθεί εν μέρει και στο ότι, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους κάλυψη, το τελευταίο εξάμηνο πλήρωσαν από τη τσέπη τους κατά μέσον όρο 265,15 ευρώ για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

Αυτά είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα πανελλαδικής έρευνας για την Υγεία που παρουσίασε χθες ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννης Κυριόπουλος, στο πλαίσιο του 13ου Ετήσιου Συνεδρίου Healthworld που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Ειδικότερα, ένας στους δύο συμμετέχοντες στην έρευνα (50,2%) δηλώνει ότι έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας. Από αυτούς το 93,7% καλύπτεται για υγειονομική περίθαλψη από κάποιον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Στην ερώτηση, «καλύπτεσθε εσείς προσωπικά, από κάποια ιδιωτική ασφάλεια ως προς τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;», το 21,8% δήλωσε ότι έχει μερική κάλυψη με κάποιες παροχές και το 16,9% ότι έχει πλήρη κάλυψη.

Τα ποσοστά αυτά είναι σαφώς αυξημένα σε σχέση με το 2012, όταν σε αντίστοιχη πανελλαδική έρευνα, μερική κάλυψη από ιδιωτική ασφάλεια δήλωνε το 8,9% και πλήρη κάλυψη το 14,9%.

Το τελευταίο εξάμηνο οι συμμετέχοντες στην έρευνα επισκέφθηκαν κατά μέσον όρο 3,26 φορές κάποιον γιατρό, με σειρά «προτίμησης», ιδιώτη συμβεβλημένο γιατρό, ιδιώτη μη συμβεβλημένο γιατρό και γιατρό μονάδας υγείας ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ. Το 70,8% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έκανε το τελευταίο εξάμηνο εργαστηριακές εξετάσεις. Οι περισσότεροι (δύο στους τρεις) έκαναν τις εξετάσεις σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο με παραπεμπτικό γιατρού του Ταμείου τους και το 20% σε διαγνωστικό και πλήρωσαν οι ίδιοι ή η ιδιωτική ασφάλεια.

Τι πλήρωσαν

Ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους κάλυψη, οι συμμετέχοντες το τελευταίο εξάμηνο πλήρωσαν από τη τσέπη τους κατά μέσον όρο 265,15 ευρώ για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη αφορά στα φάρμακα, για τα οποία πλήρωσαν 103,35 ευρώ κατά μέσον όρο. Ακολουθούν οι επισκέψεις σε γιατρούς –εκτός οδοντιάτρων– που κόστισαν στους συμμετέχοντες κατά μέσον όρο 74,77 ευρώ, οι εργαστηριακές εξετάσεις (61,68 ευρώ) και οι ιατρικές συσκ­ε­υές/υγειονομικό υλικό (25,35 ευρώ). Ενας στους δύο δήλωσε ότι την τελευταία τριετία έχει αυξηθεί η συμμετοχή του για την αγορά φαρμάκων και μόλις το 15,3% ότι έχει μειωθεί. Αύξηση της ιδιωτικής του δαπάνης για εργαστηριακές εξετάσεις παρατήρησε το ίδιο διάστημα το 36,9% των συμμετεχόντων στην έρευνα και για επισκέψεις σε γιατρούς το 35,5%. Τέσσερις στους δέκα έχουν μειώσει τη χρήση των υπηρεσιών υγείας για πρωτοβάθμια περίθαλψη σε σχέση με την περίοδο πριν από τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και του ΠΕΔΥ, κυρίως λόγω του μεγάλου χρόνου αναμονής για να βρουν γιατρό.

Αρνητική γνώμη για τις ασκούμενες πολιτικές των τελευταίων πέντε ετών στην Υγεία έχουν δύο στους τρεις ερωτηθέντες (63,7% έναντι του 21% που έχει θετική γνώμη). Το 44% αξιολογεί αρνητικά την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, έναντι 21,4% θετικών γνωμών και το 64% είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο από τον Οργανισμό. Αντίστοιχα, αρνητική θεωρεί το 41,4% την ίδρυση και λειτουργία του ΠΕΔΥ.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 1.285 ατόμων το διάστημα από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου 2014 από την ΚΑΠΑ Research, υπό την επιστημονική επιμέλεια του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Γ. Κυριόπουλος, Δ. Ζάβρας, Ελευθ. Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου) για λογαριασμό του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.